İş

Ticarete ilişkin düzenlemeleri içeren ‘torba kanun’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanuna göre, serbest bölgelerde kullanıcıların ihtiyacı olan doğal gaz altyapısını kurmak, işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gaz satın almak ve bölge içinde dağıtmak ve satmak işletmecinin yetki ve sorumluluğunda olacaktır. . İşletmecinin izni olmadan başka bir yerden doğalgaz ihtiyacı karşılanamaz ve bu hedefle tek başına tesis kurulamaz.

İşletmecinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü üzerine doğal gaz dağıtım şirketleri, Enerji Piyasası Mevzuatı ile belirlenen şartlar kapsamında serbest bölge içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilecektir. Belediye, serbest bölgelerdeki şebekeye yatırım yaparak veya kurulu şebekeyi kendi mülkiyetine geçirerek.

Vergi mükellefiyeti bilgileri kapatılan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilir. Her yılın Ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alacakları borç kapatma bilgilerine istinaden ilgili üyeyi yönetim kurulu kararı ile görevden uzaklaştırabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek.

Lisanslı depo işletmeleri için lisans süreleri artırıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu, toplam tutarı yüzde 50’yi geçmeyen taahhüt ve feri borçlar için odalar ve borsa meclislerince belirlenebilecek üst sınırı belirleyebilecek. brüt taban fiyat üzerinden ve zamanaşımı süresinin dolmasına bir yıldan az bir süre kalmışsa.

TOBB’un yıllık gelirinin yüzde 2’sinin TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin ihtiyaçlarına aktarılabilmesi için 15 yıl olarak belirlenen süre 25 yıla çıkarıldı.

Yasa ile Ticaret Bakanlığınca 2 yıl süreyle ruhsat verilen antrepolara verilen ruhsatların süresi 3 yıla çıkarılacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel kurulları, noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, gündem ve beşte ikisinin noter tasdikli imzaları ile hazırlanacak tutanakla yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. genel kurul üyeleri.

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Olan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce, tahsisli işyerlerini kullanan mevcut tahsis sahiplerine 12 yıllık kiracılık hakkı tanınmıştır. toptancı halleri 18 yıla çıkarılacak.

Haksız iş uygulamalarının önlenmesi

Kanuna göre perakende ticarette haksız ticari uygulama yapılamaz. Üreticiler, tedarikçiler ve perakende işletmeler arasındaki ticari bağlantılarda, taraflardan birinin diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde zedeleyen, makul karar verme kabiliyetini azaltan veya ticari bir çıkara taraf olmasına neden olan faaliyetleri Olağan kurallar çerçevesinde taraf olmayacağı ticari uygulama haksız olarak değerlendirilecektir.

Haksız ticari uygulama olarak tanımlanan faaliyetler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

“Sözleşmede yer alan şartlar dışında, kalite standartlarını sağlamak amacıyla herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet alımına zorlamak. Kampanya ile satış yapmak istemeyen tarafa kampanya bedelinin yansıtılması. tarım ve gıda ürünlerinin temini, ticari bağın şartları yazılı veya elektronik sözleşme ile belirlenir.” Tek taraflı karşı taraf aleyhine değişiklik yapılmasına izin veren veya açık ve anlaşılır olmayan kararları sözleşmeye dahil etmek.Mağaza açma ve tadilat, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım payı adı altında bedel almak ve diğer isimlerle iş talebini doğrudan etkileyen herhangi bir hizmet vermemektedir. sözleşmede verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin miktarı veya oranı belirtilmemekle birlikte prim ve tazminat almak veya prim ve tazminat almak. Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan haller hariç teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilir veya 30 gün içinde iptal edilebilir. Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde veya mülkiyet süresinden sonra bozulabilecek tarım ve gıda işlerinin tesliminden sonra bozulma veya kaybolma maliyetlerini yansıtmak. Bozulmuş gıdalarda ayıbı ispat yükü siparişi iptal eden veya bedelini karşı tarafa yansıtan kişiye ait olacaktır.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bozulabilir işler için ödemeler

Kanuna göre üreticiler, tedarikçiler ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden doğan ödemeler sözleşmede belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin ödeme süresi, alacaklının küçük ölçekli işletme, borçlunun orta veya büyük ölçekli işletme veya alacaklı olması halinde 30 günü geçemez. orta ölçekli işletme, borçlu büyük ölçekli işletme ise diğer hallerde 45 gündür.

30 gün içinde bozulabilecek tarım ve gıda ürünleri dışında kalan tarım ve gıda ürünleri için ödeme süresi, alacaklının küçük işletme, borçlunun orta veya büyük ölçekli işletme veya alacaklı olması halinde 60 gün ile sınırlandırılacak. orta ölçekli bir işletme, borçlu ise büyük ölçekli bir işletmedir. Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, hangisi önce gelirse, teslim tarihi veya mülkiyet aşamasına göre hesaplanacaktır. Ödemenin süresi içinde yapıldığını ispat yükü borçluya aittir.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Alışveriş merkezlerindeki ortak alanlar

Alışveriş merkezlerindeki ortak alanların elektrik, su, doğalgaz, yenilenmeyen bakım, onarım, güvenlik ve temizlik giderleri gibi aynı alışveriş merkezine ait olmayan tüketimler ile bordro vergisine ilişkin giderler fiilen burada çalışan idare çalışanı ortak gider olacaktır. Bu harcamalar için sadece alışveriş merkezindeki perakende işyerlerinden katılma payı alınabilir. Reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi belgelendirilmeyen harcamalar için ücret alınmayacaktır.

Kiralama, reklam, pazarlama, kültür ve sanat faaliyetleri ile diğer ortak kullanım alanı gelirlerinden elde edilen her türlü gelirler ile ortak gider katılma paylarından avanslar ortak gelir olacaktır. Ortak giderlerin karşılanması için ortak gelirler kullanılacaktır.

AVM sahibi veya idaresi her yıl bir önceki yıla ait müşterek gelir gider raporu düzenleyerek AVM’deki perakende işyerlerine gönderir. Raporda, ortak gelir ve giderlerin türleri ve miktarları ile her perakende işletmeden alınması gereken ortak tüketim katılma paylarına ilişkin bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.

Haksız ticari uygulamaların önlenmesi amacıyla caydırıcı idari para cezaları uygulanacaktır.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce perakende işletmelerinin alışveriş merkezinde yer almalarının reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için talep edilmesine olanak sağlayan ve bu konunun yayımı tarihinden önce oluşturulmuş sözleşme kararları, sözleşme süresi içinde geçerlidir. Sözleşmenin sona ermesinden önce veya sonra sözleşmenin yenilenmesi veya süresinin uzatılmış sayılması halinde, belirtilen giderler için katılma payı tahsil edilemez.

İdari giderlerin alt kalemleri sözleşmelerde ayrıca belirtilmedikçe, katılma payı, idari gider olarak perakende işyerlerinden sadece alışveriş merkezinde çalışan bordrolu idari işçinin görevleri ile ilgili giderleri için tahsil edilebilir.

Perakende işletmelerin ödeyeceği katılma payları, bu işletmelerin satış alanlarının AVM satış alanına bölünmesi ile hesaplanacak.

hinis-ajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort